top of page

Motivacija - pomemben dejavnik pri vadbi
 Dipl. kin. Miha Kvas

Motivacija igra ključno vlogo pri doseganju ciljev in uspehu na vsakem področju življenja, tudi pri vadbi.

Motivacija igra ključno vlogo pri doseganju ciljev in uspehu na vsakem področju življenja, tudi pri vadbi. Vadba je ena izmed dejavnosti, ki zahteva rednost, disciplino in vztrajnost. Vendar pa se lahko na poti do cilja pojavijo ovire in težave, ki lahko zmanjšajo našo željo in voljo za vadbo. V takšnih trenutkih je motivacija tista, ki nas spodbuja, da ostanemo zavezani svoji vadbeni rutini in dosežemo želene rezultate. Motivacija nas žene naprej in nam daje energijo, da se soočimo z izzivi vadbe.


Vzbuja željo po izboljšanju in napredovanju, saj se zavedamo, da s trudom in predanostjo lahko dosežemo svoje cilje. Motivacija nam pomaga premagati lenobo, utrujenost in dvome, ki se pojavijo med vadbo. Pomaga nam tudi vzdrževati doslednost in rednost pri vadbi, kar je ključno za doseganje dolgoročnih rezultatov.

Motivacija lahko izvira iz različnih virov. Eden izmed njih je notranja motivacija, ki izvira iz naših lastnih želja, ciljev in vrednot. Ko se zavedamo, zakaj smo se odločili za vadbo in kaj želimo doseči, lahko iz te notranje motivacije črpamo moč in vztrajnost. Notranja motivacija nam omogoča, da se osredotočimo na občutek zadovoljstva in dosežkov, ki jih vadba prinaša. Ko je notranja motivacija visoka, posameznik strmi k temu, da določen cilj izpolni (npr. shujšati 3kg) brez morebitne potrditve okolja in zunanjih nagrad. Visoko notranje motiviranemu posamezniku bo tako lažje vzpostaviti rutino po kateri redno trenira, kot tistemu, ki za motivacijo črpa zunanje nagrade in potrditve.

 

Poleg notranje pa je pomembna tudi zunanja motivacija. Zunanji dejavniki, kot so pohvale, spodbude in podpora bližnjih, lahko pomembno vplivajo na našo motivacijo. Ko dobimo priznanje za svoje dosežke ali ko nam nekdo izrazi podporo in vzpodbudo, se počutimo motivirane in cenjene. Prav tako lahko sodelovanje v skupinskih vadbenih programih ali tekmovalnih dogodkih vzbudi našo tekmovalno naravo in poveča motivacijo za vadbo.

 

Poleg tega je pomembno tudi postavljanje ciljev. Cilji nam dajejo usmeritev in nam omogočajo slediti napredku. Ko si postavimo specifične in dosegljive cilje, imamo jasno predstavo o tem, kaj želimo doseči in kako bomo to dosegli. Spremljanje napredka nam omogoča, da vidimo rezultate svojega truda, kar nas dodatno motivira in spodbuja k nadaljnjemu delu. Najpomembnejša stvar pri postavljanju ciljev je postopnost in zmernost. Pomembno je, da si nekdo, ki z vadbo komaj začenja ne postavi nerealnih in nedosegljivih ciljev v zelo kratkem času. Običajno se to zgodi pri tistih, ki si želijo hitre spremembe in uvedejo velike spremembe v svojem trenažnem procesu, ki se jih nato lahko držijo zgolj teden ali dva. Zato je ključnega pomena, da smo pri postavljanju ciljev realni ter potrpežljivi, koristno pa je tudi, da si v sklopu generalnega cilja postavimo več podciljev, ki nam bodo služili kot »smerokazi« na poti do izpolnitve primarnega cilja.

Vadba prinaša številne koristi, vključno z izboljšanjem fizičnega zdravja, povečanjem energije, zmanjšanjem stresa in izboljšanjem splošnega počutja. Vendar pa se lahko motivacija zmanjša, če se osredotočimo samo na končne rezultate. Pomembno je, da uživamo v samem procesu vadbe, da se zavedamo majhnih napredkov in dosežkov ter da se zavedamo, kako vadba vpliva na naše telo in duha.

 

V zaključku je jasno, da je motivacija ključnega pomena pri vadbi. Pomaga nam premagovati ovire, ohranja doslednost in nas spodbuja k doseganju ciljev. Notranja motivacija, zunanja spodbuda, postavljanje ciljev in uživanje v procesu vadbe so pomembni dejavniki, ki nam pomagajo ohranjati visoko motivacijo. Ko imamo močno motivacijo, smo bolj vztrajni, bolj uspešni in bolj zadovoljni s svojimi dosežki pri vadbi.

FITCITY Fitnes center Ljubljana 

bottom of page